Chess Variants: From Chess960 to Crazyhouse

Schaakvarianten: Van Chess960 tot Crazyhouse

Als een van de oudste en meest gespeelde strategische bordspellen ter wereld heeft schaken generaties spelers gefascineerd en uitgedaagd. Het heeft indruk gemaakt op koningen, de maatschappij gevormd, de politiek beïnvloed en mensen gefascineerd. Vandaag de dag is schaken nog steeds razend populair en heeft het zelfs aan populariteit gewonnen dankzij de moderne technische mogelijkheden.

De ononderbroken passie voor dit spel heeft schaakliefhebbers ook altijd geïnspireerd tot het ontwikkelen van een veelheid aan varianten die het spel in spannende en onconventionele vormen presenteren. De redenen voor het ontstaan van nieuwe schaakvarianten zijn legio. Sommige spelers waren op zoek naar nieuwe strategische uitdagingen die verder gingen dan de gevestigde openingstheorieën van het traditionele schaakspel. Anderen zochten naar manieren om de invloed van het toeval te vergroten of om het speeltempo op te voeren. Soms werden schaakvarianten ook ontwikkeld als middel om schakers te trainen in het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden zoals creativiteit, snelheid of tactische scherpte.

De echte hausse aan schaakvarianten begon in de 20e eeuw. Een drijvende kracht achter deze ontwikkeling was de wens om de openingstheorie te omzeilen en nieuwe mogelijkheden voor creatieve en innovatieve zetten te creëren. Schaken moest vrijwel direct in het middenspel beginnen en onmiddellijk de tactische vaardigheden van de spelers uitdagen. Een groot voorstander van nieuwe spelvarianten was Bobby Fischer, die met Chess960 zelfs zijn eigen variant ontwikkelde.

Ook al bereikte geen enkele variant de populariteit van het origineel, ze vormen toch een onderhoudend alternatief. In het volgende wil ik een overzicht geven van beroemde schaakvarianten en de regels en de spelstructuur nader bekijken.

 

Chess960 (Fischer-Random-Chess)

Chess960, ook bekend als Fischer-Random-Chess, is een schaakvariant geïntroduceerd door voormalig wereldkampioen schaken Bobby Fischer. Fischer was gefrustreerd door het groeiende belang van openingstheorie in het traditionele schaakspel en het daarmee gepaard gaande onthouden van zetvolgordes. Met Chess960 wilde hij het strategisch denken en de creativiteit van de spelers vanaf het begin stimuleren. Het bijzondere van deze variant is daarom de willekeurige partijopzet aan het begin van elke partij, die de spelers een nieuwe uitdaging biedt en het onthouden van openingstheorieën vermindert.

Beginopstelling van een partij Chess960

Beginopstelling van een partij Chess960.
De koning staat tussen de torens en de lopers op verschillend gekleurde schaakvelden.

De spelopstelling in Chess960 volgt vaste regels om een evenwichtige en speelbare uitgangspositie te garanderen. Er zijn in totaal 960 mogelijke uitgangsposities, waarbij de positie van de schaakstukken in de basisrij varieert, terwijl de pionnen in hun gebruikelijke uitgangspositie blijven. De enige beperkingen zijn dat de koning altijd tussen de torens en de lopers op verschillende gekleurde schaakvelden moet staan. Elke beginpositie wordt voor elk spel bepaald door een willekeurige generator. De spelers weten pas vlak voor het begin van de partij welke positie hun schaakstukken zullen innemen. Hierdoor moeten de spelers hun strategieën en tactische plannen onmiddellijk aanpassen, omdat ze niet kunnen terugvallen op eerder geleerde openingsvarianten.

De basisregels van Chess960 zijn identiek aan die van het traditionele schaakspel. Elke speler verplaatst zijn stukken om de beurt om de koning van de tegenstander aan te vallen en schaakmat te zetten. Om dit doel te bereiken moet de koning van de tegenstander dus nog steeds in een situatie worden gebracht waarin hij wordt bedreigd en niet kan ontsnappen.

Fischers bijdrage aan deze variant leidde tot meer aandacht en populariteit voor alternatieve schaakregels en -varianten. Chess960 of Fischer Random Chess wordt nu gewaardeerd door vele spelers over de hele wereld en wordt zelfs gespeeld in internationale schaaktoernooien.

 

Horde Schaken

Horde schaken is een schaakvariant waarbij de spelstructuur en -regels sterk afwijken van het traditionele schaken. Het werd in 1942 uitgevonden door Edward Plunkett, 18e baron van Dunsany, maar wordt tegenwoordig gespeeld met een licht gewijzigde pionnenstructuur. In deze variant verdedigt de zwartspeler zich met de traditionele schaakstukken tegen een "horde" van witte pionnen.

Beginopstelling van een partij Horde Schaken.

De zwartspeler wordt geconfronteerd met een horde witte pionnen.

Regels van horde schaak voor zwart:

 • Gebruikte schaakstukken: acht pionnen, twee torens, twee paarden en twee lopers, de dame en de koning te beschermen.
 • De typische plaatsing van alle schaakstukken is gemaakt.
 • Zwart verliest als zijn koning schaakmat staat.

Regels van Horde Schaak voor wit:

 • Wit heeft 36 pionnen
 • De pionnen bezetten de rijen één tot en met vier.
 • Daarnaast staan er witte pionnen op de schaakvelden b5, c5 en f5 en g5.
 • Op de rijen één en twee mogen de witte pionnen altijd een dubbele zet doen.
 • Wit verliest de partij als al zijn pionnen geslagen zijn.
 • Wit begint de partij.

Afgezien van de specifieke regels voor elke speler gelden alle gebruikelijke schaakregels. Aangezien wit geen koning heeft, moet zwart alle witte pionnen en omgezette pionnen slaan.

Horde schaken is een zeer populaire spelvariant en wordt aangeboden op populaire schaakwebsites, waaronder www.lichess.org en www.chess.com.

 

Atoomschaak

De spelvariant Atoomschaak speelt in principe als de standaard variant van schaken. Er zijn echter aanvullende regels die een nucleaire dreiging simuleren. Daartoe worden aanvallen op tegengestelde schaakstukken voorgesteld als explosies die effect hebben op naburige schaakvelden. Deze spelvariant werd in 1995 voor het eerst aangeboden op de German Internet Chess Server (GICS) en werd bijna vijf jaar later internationaal bekend.

Een pion slaan in Atoomschaak

Wit slaat een pion met zijn loper.
Zowel paard als loper worden van het schaakbord gehaald.
De pionnen blijven staan.

Regels in Atoomschaak:

 • Het slaan van een schaakstuk veroorzaakt een "atoomexplosie" die zowel het geslagen als het geslagen schaakstuk uit het spel haalt.
 • Alle acht aangrenzende schaakstukken worden van het schaakbord verwijderd.
 • Pionnen worden niet getroffen door de explosie, maar zij veroorzaken ook een explosie wanneer zij worden aangevallen en worden dan uit het spel verwijderd.
 • En passant veroorzaakt een explosie op het aangevallen schaakveld.
 • Een koning mag geen explosie veroorzaken en mag dus ook niet slaan.
 • Aangezien koningen niet slaan en alleen direct bedreigd worden door een aanval of indirect door een explosie, mogen de twee koningen van de spelers naast elkaar bewegen.
 • De partij wordt gewonnen door de koning van de tegenstander te slaan met een explosie of hem te immobiliseren met een dame.

Atoomschaak was niet de eerste schaakvariant die bommen in het spel integreerde. Al in 1972 vond Robert Montay-Marsais "Stratomic" uit, een variant op een schaakbord van 10x10 waarbij beide spelers elk twee tactische atoombommen als extra schaakstukken kregen. In 1992 vond Jim Winslow "Beirut Chess" uit, waarbij beide spelers in het geheim een schaakstuk als bom konden markeren. De smakeloze parallel met zelfmoordterroristen zorgde echter slechts voor een beperkte populariteit.

 

King of the Hill

"King of the Hill" is een schaakvariant die zich richt op verovering door de koning. In plaats van de koning van de tegenstander schaakmat te zetten, is het de bedoeling je eigen koning naar het midden van het schaakbord te brengen. Deze variant vereist strategisch denken, tactische vaardigheid en het vermogen om je eigen koning te beschermen terwijl je probeert de koning van de tegenstander te bedreigen.

Schaakvelden die de koning moet bereiken in King of the Hill

De vier centrale schaakvelden moeten door de koning worden bereikt om de partij te winnen.

Regels van "King of the Hill":

 • Het spel wordt gespeeld op het conventionele schaakbord met 64 schaakvelden. De beginopstelling van de schaakstukken komt overeen met die van het traditionele schaakspel.
 • Het doel is om de eigen koning naar een van de vier centrale schaakvelden (d4, d5,e4 en e5) te verplaatsen en tegelijkertijd te voorkomen dat de koning van de tegenstander deze velden bereikt.
 • De zetregels voor de afzonderlijke schaakstukken komen overeen met die van het traditionele schaakspel.

Overwinningsvoorwaarden van "King of the Hill":

 • Een speler verplaatst met succes zijn koning naar een van de centrale schaakvelden.
 • Als een speler de koning van de tegenstander zodanig bedreigt dat deze de centrale schaakvelden niet meer kan bereiken, wint deze speler de partij.
 • Als een speler de koning van de tegenstander schaakmat zet.

Vergeleken met veel andere schaakvarianten kan "King of the Hill" zonder extra schaakstukken op een normaal schaakbord worden gespeeld. Het actieve gebruik van de koning als overwinningsvoorwaarde zorgt al vroeg in deze variant voor een dynamiek die tactische vaardigheden bevordert en uitdaagt. Populaire schaakportalen bieden "King of the Hill" aan op hun platforms voor online partijen.

 

Weggeefschaak (Antichess)

Antischaak, vaak "Suicide Chess" genoemd, draait eenvoudigweg de regels van het klassieke schaak om. De speler die geen schaakstukken meer op het schaakbord heeft, wint. Hiervoor moeten de regels wel worden aangepast om een te passieve manier van spelen te voorkomen:

 • Het is verplicht om schaakstukken te slaan als de mogelijkheid daartoe bestaat.
 • Als meerdere schaakstukken geslagen kunnen worden, heeft de aanvaller het recht om te kiezen.
 • De koning heeft geen speciale status en kan normaal verplaatst en geslagen worden.
 • Pionnen kunnen ook op de basisrij in koningen worden veranderd.
 • De rokade mag in deze variant niet worden gebruikt.
 • Als de schaakstukken van een speler geïmmobiliseerd zijn, zijn er verschillende mogelijkheden:
  a) De speler die geen zet meer kan doen heeft gewonnen.
  b) De partij is afgelopen en wordt als remise beschouwd.
  c) De speler met minder schaakstukken op het schaakbord wint.
  d) De speler die geen schaakstuk meer kan verzetten, zit uit.
  e) Ook bij remise worden de vastgestelde schaakregels gevolgd, voor zover deze van toepassing zijn.

Markt Watkins bewees aan de Universiteit van Sydney in 2016 dat zwart zeker wint als de partij perfect wordt gespeeld. Onder perfecte omstandigheden kan zwart al na 17 zetten al zijn schaakstukken van het schaakbord hebben verwijderd. Deze schaakvariant is bekend sinds 1870 en werd uitgevonden door de Duitse schaker Richard Schurig.

 

Crazyhouse

Crazyhouse, ook bekend als inbrengschaak, is een andere variant van schaken met een speciale regel: als een speler een van de schaakstukken van zijn tegenstander slaat, krijgt hij dit schaakstuk in zijn eigen kleur en kan het volgens de schaakregels overal op het bord inzetten. De basisregels van schaken gelden nog steeds in Crazyhouse. Er zijn echter enkele extra regels die een spannende dynamiek aan het spel toevoegen:

 • Schaakstukken die geslagen worden, worden in de tegenovergestelde kleur verzameld in een "pool".
 • In plaats van een normale schaakzet te doen, kan een speler een schaakstuk uit de pool nemen en het op een schaakveld plaatsen.
 • Geplaatste schaakstukken moeten altijd op lege schaakvelden worden geplaatst.
 • Schaakstukken die uit de "pool" worden geplaatst, kunnen onmiddellijk schaak bieden of zelfs tot schaakmat leiden, alsof ze vanuit een andere positie op het schaakveld zijn gezet.
 • Pionnen mogen niet op de eerste of achtste rij worden geplaatst om een onmiddellijke omzetting in een dame en dus het evenwicht in de partij niet in gevaar te brengen.

Spelsituatie in Crazyhouse

Ongebruikelijke, maar in Crazyhouse typische opstelling in een partij.
Wit heeft een extra geslagen paard.

De mogelijkheid om geslagen schaakstukken terug te plaatsen opent nieuwe tactische mogelijkheden en onvoorspelbare wendingen in het verloop van de partij. Bovendien blijft het tactische element op een zeer hoog niveau, omdat het schaakbord niet zo snel leeg raakt als bij traditioneel schaken. Een aan Crazyhouse verwante schaakvariant is het zogenaamde doorgeefschaak, waarbij twee teams van twee tegen elkaar strijden en geslagen schaakstukken worden doorgegeven aan de teampartner voor verder gebruik.

 

Conclusie

Hoewel het traditionele schaken al een grote uitdaging biedt, zijn de schaakvarianten die daarvan afwijken een welkome afwisseling. Met nieuwe regels en doelstellingen worden spelers aangemoedigd hun tactisch inzicht aan te passen en een nieuw soort creativiteit op te brengen. Vooral Chess960 of Fischer-Random-Chess bieden een uitstekende gelegenheid om de tactische vaardigheden te versterken en meteen aan het begin van de partij een middenspel in te gaan. Schaakvarianten worden echter ook door beroemde schakers bekritiseerd als normaal schaken dat niet aangeleerd kan worden. Zo merkte de Armeense schaakgrootmeester Lewon Aronjan op dat beginners de werkelijke uitdagingen in het schaken verwaarlozen en hun positiespel niet goed kunnen ontwikkelen door sterk gewijzigde regelvarianten.

 

Ik zou u graag inspireren voor een van de hier gepresenteerde schaakvarianten. Mocht u nog vragen hebben, schrijf mij dan gerust via mijn contactformulier. Naast de computer is schaken op een echt schaakbord nog steeds populair. Als u geïnteresseerd bent in schaakstukken of schaakborden in toernooivorm, neem dan een kijkje in mijn assortiment.

Ik wens u veel plezier met het spel, veel succes en snelle vorderingen bij het leren.

 

Tot ziens.

Stefan

Terug naar blog